Onze werkwijze

 1. Samen met jou en/of met de direct leidinggevende bespreken wij de functie, het gewenste profiel van de ideale kandidaat. Verder is het van belang om een goed beeld te krijgen van de organisatie en haar onderscheidend vermogen.

 2. Na dit gesprek stellen wij een profiel en een wervende vacaturetekst op. Dit vormt de basis voor de werving, het zoeken en de selectie. Daarnaast bevestigen wij de gemaakte afspraken, zodat je weet wat je wanneer van ons mag verwachten.

 3. Wij zoeken met alle middelen die wij ter beschikking hebben. Zo publiceren wij de vacature op jullie website, onze eigen website, op diverse vacaturesites en op social media. Daarnaast spreken wij ons netwerk aan van actief, latent en passief werkzoekenden, aangevuld met benadering van onze ambassadeurs. Ook starten wij een actieve search in diverse cv-databases. LinkedIn wordt zowel reactief als proactief ingezet.

 4. Gedurende dit proces houden wij je op de hoogte van de vorderingen. Kandidaten die op cv en na een telefonische screening positief uit de selectie komen, worden met je besproken. Met de door jou goed gekeurde kandidaten wordt een intakegesprek ingepland. De overige kandidaten zullen wij persoonlijk afwijzen.

 5. De geselecteerde kandidaten laten we een online assessment uitvoeren in de vorm van een psychoanalytische meting, ODC (Odin Development Compass) genaamd.

 6. Het resultaat van de ODC gebruiken wij in het gesprek met de kandidaat. Het interview voeren wij met inzet van diverse interviewtechnieken (STAR, 4D). Ook controleren wij de diploma’s, het identiteitsbewijs en we zorgen voor 2 referenten.

 7. Aansluitend ontvang je een schriftelijke presentatie van de kandidaten in de vorm van een cv, uitgebreid profiel en een persoonlijke motivatiebrief.

 8. Het verdere proces van uitnodigen, gesprekken voeren, evalueren, selecteren en afwijzen wordt volledig door ons begeleid. Ook tijdens arbeidsvoorwaardelijke gesprekken en eventuele onderhandeling treden wij, indien gewenst, op als bemiddelaar.

 9. Zodra er overeenstemming bereikt is, spreken wij van een succesvolle bemiddeling en start de nazorg.

 10. De eerste periode houden we nauwgezet contact met HR en de direct leidinggevende, coachen we de nieuwe medewerker en managen we de wederzijds gecreëerde verwachtingen.

 11. Tenslotte vindt er aan het einde van de afgesproken periode een eindevaluatie plaats met werkgever, medewerker en de recruiter.
“Recruitment as a service” zelf ervaren?

Zoek je een bureau die voor een kwalitatieve bemiddeling gaat, succes garantie biedt en een faire prijs rekent? Neem dan contact op met Diferent Recruitment!

Diferent staat voor Recruitment as a Service; ontzorgen door ervoor te zorgen. Wij werken zorgvuldig, zoeken actief en vinden passende kandidaten, selecteren deze kwalitatief door gebruik te maken van een psychoanalytische assessment en werken op basis van een eerlijke prijs, namelijk op uurbasis met een maximum van 20% van het bruto jaarsalaris van de geworven kandidaat.